Team

Hanneke Nielsen

Praktijkhoudster

Gz-Psycholoog

Psychotherapeut

Psychotherapiepraktijk voor de Verandering bestaat sinds 2011.  Ik vind het belangrijk om een praktijk te creëren met een ontspannen sfeer waarin mensen zich vrij en gezien voelen zodat er ruimte ontstaat om effectief te kunnen werken aan hun problematiek. In het contact vind ik begrippen als gelijkwaardigheid, oordeelvrijheid, openheiddirectheid en humor belangrijk.

Sinds 1993 ben ik werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb op veel verschillende afdelingen in alle gebieden van de geestelijke gezondheidzorg gewerkt: een poliklinische, deeltijd en een klinische behandelsetting. Ik heb jarenlang een coördinerende rol vervuld binnen het DGT-team van GGZ Centraal. Sinds kort ben ik weer voor enkele uren als DGT-therapeut aan dit team verbonden. Daarnaast heb ik enige jaren gewerkt als studentenpsycholoog op de Erasmus universiteit te Rotterdam. Ook heb ik als hoofdbehandelaar gewerkt bij Psytrec, een gespecialiseerd centrum waar intensieve traumabehandelingen worden geboden aan cliënten met een posttraumatische stress-stoornis. Ik heb als vrijgevestigd psychotherapeut sinds 2012 een freelance verbinding met ARQ/IVP en de organisatie DOEN. We verzorgen opvang en behandeling van werknemers die te maken krijgen met beroepsgerelateerde problematiek.

Ik ben GZ-psycholoog (BIG-nummer 99053333425) en Psychotherapeut (BIG-nummer 9053333416). Ik ben als gedragstherapeut en als supervisor geregistreerd bij de vereniging voor gedragstherapie (VGCT).  Ik ben gecertificeerd DGT-therapeut (dialectische gedragstherapie), EMDR-practitioner en geregistreerd senior-schematherapeut.

BIG-nummers: 99053333425 (GZ-psycholoog) en 9053333416 (Psychotherapeut)

AGB Code psychotherapiepraktijk voor de Verandering Hanneke Nielsen: 94/59106;

AGB-code zorgverlener J.T. Nielsen-Brouwer: 94/011290

Dieneke Bertijn

Gz-psycholoog

Sinds 2007 ben ik werkzaam als psycholoog en sinds 2013 ben ik GZ-psycholoog. Daarnaast ben ik geregistreerd junior schematherapeut, cognitief gedragstherapeut geregistreerd bij de VGCt (Vereniging voor Gedrags-en Cognitieve therapieën) en ben ik opgeleid in EMDR (basis en vervolg).

Ik heb ruime werkervaring in de basis GGZ (waaronder bedrijfsgezondheidszorg en multidisciplinaire revalidatie) en in de gespecialiseerde GGZ. Ik behandel mensen voor de meest voorkomende psychische klachten zoals depressieve stoornissen, angststoornissen, burn-out, trauma-gerelateerde klachten, zelfbeeldproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Dit doe ik al enige tijd met veel plezier nu bij Psychotherapiepraktijk Voor de Verandering.

Ik ben als lid aangesloten bij de het NIP (Nederlands Instituut Psychologen), de VEN (Vereniging EMDR Nederland), de VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën) en de Vereniging voor Schematherapie.

Ik ben in de praktijk aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

BIG-nummer: 79916838025

AGB code: 94017467

Jørgen Nielsen

Praktijkmanager

Psycholoog

Voor mij geldt altijd dat ik mensen en organisaties het beste uit zichzelf wil laten halen; dat mensen optimaal vrij, energiek en verbonden hun werk kunnen doen en hun leven kunnen leiden. Ik werk vanuit de principes van de positieve psychologie. Dat wil zeggen dat ik vooral voortbouw op reeds aanwezige krachten en kwaliteiten.

Binnen de praktijk werk ik parttime als praktijkmanager. Daarbij ondersteun ik het administratieve en financiële werkproces. Daarnaast verzorg ik samen met collega’s met veel plezier de COMET-training en ook de emotieregulatietraining. De COMET training is een training die erop gericht is positieve aspecten te versterken bij mensen met een negatief zelfbeeld. Ook neem ik delen van enkele individuele behandeling voor mijn rekening.

Ik ben alweer enige tijd geleden (1993) afgestudeerd in de klinische en gezondheidspsychologie en arbeids- en organisatiepsychologie. Na mijn studie ben ik als bedrijfstrainer en organisatieadviseur aan het werk gegaan. Later ben ik werkzaam geweest als HR businesspartner binnen twee grote internationale organisaties. Ook heb ik een aantal jaar als eenheidspsycholoog bij de politie gewerkt. Naast mijn werk bij de praktijk ben ik bestuursvoorzitter van Stichitng Nederlands behandelcentrum DGT.

Yolanda te Riele

Psychiater

Psychotherapeut

Als psychiater ben ik als freelance consultant verbonden aan Psychotherapiepraktijk Voor de Verandering. Ik schuif regelmatig aan bij het multi-disciplinair overleg om mee te denken over behandelvraagstukken. Ik vervul soms naast een andere behandelaar de rol van regiebehandelaar – op afstand.  Daarnaast word ik incidenteel geconsulteerd om mee te denken over medicatie.

Ik heb een zeer brede ervaring als psychiater en ook als psychotherapeut. Ik werk ruim 30 jaar binnen vele verschillende settingen in de Geestelijke gezondheidszorg. Momenteel werk ik vooral op een opnameafdeling en ook werk ik bij de crisisdienst van een grote instelling.

 

AGB code: 03068143

BIG: 49023482101(psychiater)/ 1903482116 (psychotherapeut)

Nina Ellis

Sociaal psychiatrisch

verpleegkundige

Groepstrainster

Als S.P.V.-er ben ik verbonden aan Psychotherapiepraktijk Voor de Verandering voor het geven van de training Emotie Regulatie samen met Hanneke Nielsen.  Ik heb ruim 25 jaar ervaring in het werken in de geestelijke gezondheidszorg. In het werken met cliënten vind ik transparantie, gelijkwaardigheid en humor belangrijk. Een belangrijke voorwaarde om tot verandering te komen is het aanleren van zelfcompassie. 

AGB code: 91113453

BIG:79046823830

Baukje Bakker

Sociaal psychiatrisch

verpleegkundige

Groepstrainster

Als S.P.V.’er ben ik verbonden aan Psychotherapiepraktijk Voor de Verandering voor het geven van de training Emotie Regulatie samen met Hanneke Nielsen. Ook doe ik in samenwerking met een van de regiebehandelaars individuele behandelingen. Naast mijn werk bij de praktijk Voor de Verandering ben ik al jaren werkzaam bij een grote GGZ-instelling. Ik heb in verschillende teams gewerkt en met verschillende doelgroepen. Als Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige ben ik generalistisch opgeleid en beschik ik over een brede basiskennis. In mijn werk staan voor mij de principes vanuit de positieve gezond centraal waarbij de focus uitgaat naar het hervinden of het versterken van eigen kracht op alle levensgebieden die belangrijk zijn in het leven van de client.

AGB code: 91112293

BIG: 19050437230

Aart José Kok

Verpleegkundige

Binnenkort ga ik op freelance-basis bij psychotherapiepraktijk Voor de Verandering aan de slag als ondersteunend hulpverlener bij psychotherapeutische behandelingen. Soms heeft iemand naast de Psychotherapie extra ondersteuning of coaching nodig voor specifieke aandachtsgebieden zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een gezonde dagstructuur, zelfbeeldproblematiek, vergroting van autonomie en het adequaat grenzen stellen. Ik maak verbinding tussen behandeling en de verschillende levensgebieden waar een mens mee te maken heeft. Ook bied ik ondersteuning bij het uitvoeren bij specifiek behandelonderdelen. Dit doe ik o.a. met behulp van moderne technieken als een VR-bril.

Ik vind het bij het werken met cliënten belangrijk om vaak zelfs letterlijk in beweging te komen. Veel van de gesprekken die ik voer zullen wandelend plaatsvinden. Dit wordt als laagdrempelig ervaren.

Doordat je naast elkaar loopt, kun je snel tot de kern komen. De natuur en de omgeving helpen

hierbij. Vanuit mijn werkervaring en opleidingen op uiteenlopende gebieden waaronder sinds 2004 als psychiatrisch verpleegkundige en later ook als jobcoach, heb ik veel kennis en diversiteit aan ervaring in te brengen in gesprekken.

BIG-nummer: 59909637330

AGB code: 91104389

Trudy Burgers

Secretariaat

Praktijkondersteunster

Sinds augustus 2023 ondersteun ik de praktijk in allerlei opzichten. Ik doe allerlei administratieve werkzaamheden voor de behandelaars en ik heb ook regelmatig contact met cliënten over praktische zaken.

Wat mij aanspreekt bij Psychotherapie Praktijk Voor de Verandering is dat het een kleine praktijk is met grote betrokkenheid voor de cliënten. Ook de informele, gezellige sfeer binnen de praktijk spreekt mij aan.  Ik vind het fijn om indirect bij te dragen aan de zorg voor cliënten.

Marjolein Grote

Kunstenares en vormgeefster

Als Kunstenares en vormgeefster probeer in al mijn schilderijen blijheid, puurheid en het mooie/ positieve van wat je om je heen ziet weer te geven.

Ik heb een eigen atelier in de praktijkruimte van Psychotherapie Voor de Verandering waarin ik werkzaam ben als kunstenares.  Mijn werk is te vinden in de verschillende ruimtes van de praktijk. Ook ben ik betrokken geweest bij het verfraaien van deze website en is mijn werk regelmatig te zien op correspondentie afkomstig van Voor de Verandering.

Ik verzorg incidenteel praktijklessen en workshops voor zowel volwassenen als kinderen.  In mijn workshops leer je over verschillende technieken, materiaalsoorten, kleurmenging en werken op groot en klein doek. Ik vind het vooral belangrijk om met plezier en ontspanning te leren creëren. Het hebben van talent en aanleg is niet nodig!  Wie belangstelling heeft voor mijn werk kan een kijkje nemen op mijn website www.marjoleingrote.nl

Johan Hoeve

Financieel adviseur

Als financieel adviseur ondersteun ik ‘Voor de Verandering’ bij het in goede banen leiden van de financiële administratie. Ik doe dit op freelance basis.

Mijn taak is het ontzorgen van de ondernemer en ze bijstaan bij lastige financiële vraagstukken.

Wolf

Praktijkhond

Als praktijkhond ben ik altijd aanwezig in de praktijk. Ik lig meestal bij mijn baas in de groepsruimte.

Een enkele keer mag ik mee met een wandelsessie. Ook heb ik soms de belangrijke taak om mensen minder bang te laten worden van mijn soort. Dan mag ik meedoen aan de exposurebehandeling.  Wanneer mensen mijn aanwezigheid vervelend vinden dan houden mijn baasjes mij achter een gesloten deur.