Previous slide
Next slide

Kwaliteit – Privacy – Klachten

Kwaliteit

Wij voldoen uiteraard aan alle wettelijke en vanuit onze branchevereniging gestelde kwaliteitseisen en andere verplichtingen. Kwaliteit van onze zorg voor u staat altijd voorop.

Zo worden wij periodiek gevisiteerd door de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). 

Ook llaten wij ons collegiaal toetsen, werken wij samen met partners in de zorgketen, hanteren wij de meest actuele zorgstandaarden en een gedegen kwaliteitsbeleid, scholen wij ons regelmatig bij en hebben wij regelmatig intervisie en supervisie. Wij vertellen u hier desgewenst graag meer over.

Privacy

Naast het feit dat wij wettelijk verplicht zijn om zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke informatie, willen wij ook tot het uiterste gaan om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Zo hebben wij diverse technische maatregelen getroffen. Een daarvan is dat wij via de mail met u corresponderen via de beveiligde mailservice Zivver. Ook met bijvoorbeeld uw huisarts communiceren wij (met uw toestemming) via een beveiligd systeem. Voor het electronisch patientendossier (EPD) hebben wij een overeenkomst met Axians Online DBC.

Voor ons privacystatement kunt u hier klikken.  Daarnaast leggen we onze medewerkers bij aanvang van hun arbeidsovereenkomst een privacyprotocol voor waaraan zij zich dienen te houden (klik hier)

PRIVACYPROTOCOL MEDEWERKERS J.T. Nielsen-Brouwer.

Dit is het privacyprotocol van J.T. Nielsen Brouwer, praktijkhoudster van ‘Psychotherapiepraktijk voor de Verandering’.

J.T. Nielsen-Brouwer hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacyprotocol omvat de voorschriften waar medewerkers van J.T. Nielsen-Brouwer zich aan moeten houden, zodat (bijzondere) persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden beschermd.

 1. Het uitwisselen van vertrouwelijke informatie met andere zorgverleners dient (conform NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513) uitsluitend via een beveiligde verbinding (versleuteld mailverkeer, zoals zorgmail of ZIVVER) plaats te vinden. E-mail is alleen geschikt voor algemene communicatie. Uitwisseling van vertrouwelijke informatie via (zakelijke of privé) e-mailaccounts van medewerkers of via applicaties als WhatsApp, Dropbox of WeTransfer is niet toegestaan.
 2. Vertrouwelijke informatie dient uitsluitend te worden opgeslagen in het ICT-systeem van de praktijk dat voldoet aan NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 en niet daarbuiten. Het is ook niet toegestaan vertrouwelijke informatie naar externe gegevensdragers te kopiëren, tenzij dit noodzakelijk is en deze gegevens zijn versleuteld.
 3. Iedere medewerker zorgt ervoor dat zijn/haar wachtwoord voor het ICT-systeem van de praktijk voldoende sterk is en periodiek wordt gewijzigd.
 4. Het is niet toegestaan apparatuur als laptops, tablets en mobiele telefoons onbeheerd buiten de praktijk achter te laten. Toegang tot dergelijke apparatuur dient te zijn afgeschermd met een wachtwoord.
 5. Inloggegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld en mogen niet met derden worden gedeeld. In uitzonderingssituaties mogen inloggegevens vertrouwelijk met een collega worden gedeeld, bijvoorbeeld bij waarneming tijdens verlof.
 6. Bij (dagelijks) vertrek van de praktijk dient iedere medewerker zijn/haar desktopcomputer volledig uit te loggen, af te sluiten en eventuele papieren dossiers volledig en veilig op te bergen.
 7. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van J.T. Nielsen-Brouwer, software te downloaden en/of om firewalls of virusscanners aan te passen of te verwijderen.
 8. Een thuiscomputer van een medewerker waarmee verbinding wordt gemaakt met het netwerk van de praktijk (VPN-verbinding) dient te zijn voorzien van actieve wachtwoordbeveiliging, firewall en virusscanner. Veiligheidsupdates dienen tijdig te worden uitgevoerd. Er mag geen verbinding worden gelegd via openbare wifi-netwerken. Het is niet toegestaan vertrouwelijke informatie op de thuiscomputer op te slaan of om papieren dossiers of externe gegevensdragers (zoals een laptop, tablet of externe harde schijn) met vertrouwelijke informatie onbeheerd in een auto of elders buiten de praktijk achter te laten.
 9. Bij vertrek van de praktijk dient iedere medewerker te controleren of er nog andere medewerkers in het pand aanwezig zijn. De laatst aanwezige medewerker zorgt ervoor dat alle ramen en deuren zijn gesloten.
 10. Toegang tot het pand is alleen mogelijk met aan medewerkers verstrekte sleutels. Sleutels mogen niet aan derden worden afgegeven.
 11. (Potentiële) datalekken en verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, overdracht, beperking van en bezwaren tegen (de verwerking) van persoonsgegevens dienen direct aan J.T. Nielsen-Brouwer te worden gemeld.
 12. Personeel is contractueel verplicht tot geheimhouding.

Klachten

Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?

Wij doen ons uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Toch kan het gebeuren dat er iets niet goed verloopt of dat u zich niet gehoord voelt door één van onze medewerkers. Wij nodigen u uit uw onvrede of klacht zo spoedig mogelijk met ons te delen. Dit kan in een gesprek, telefonisch of per mail. Graag gaan wij het gesprek aan om tot een goede oplossing te komen en het vertrouwen te herstellen. Van zaken die niet zo zijn gelopen kunnen wij leren zodat de kwaliteit van onze zorg verbeterd kan worden.

Wilt u liever schriftelijk een klacht indienen, dan kunt u hier ons klachtenformulier downloaden, invullen en indienen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Leidt dit niet tot een goede oplossing? Of wilt u uw klacht liever niet direct met ons bespreken? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtencommissie van de beroepsvereniging (LVVP).

Contact gegevens van de klachtcommissie van de LVVP:

Klachtcommissie LVVP

t.a.v. Mw. N. van den Burg

Postbus 13086

3507 LB Utrecht

e-mail: Klachtcommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

Ook kunt u uw klacht indienen bij het tuchtcollege van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) of het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Uitgebreidere informatie over deze klachtprocedures kunt u vinden op  www.lvvp.nlwww.psynip.nl of www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Download voor meer informatie over kwaliteitsbewaking van de LVVP de onderstaande folder voor cl. (Click Here)