Previous slide
Next slide

Emotieregulatietraining

Voor wie is de training bestemd?
De training is gericht op cliënten die kunnen profiteren van een training gericht op het verbeteren van hun vaardigheden op het gebied van het omgaan met emoties. We denken hierbij bijvoorbeeld aan cliënten met persoonlijkheidsproblematiek, ADHD, angststoornissen, milde verslavingsproblematiek, autismespectrumproblematiek of recidiverende depressieve klachten.

 

  • Cliënten met problemen op het gebied van de emotieregulatie hebben vaak last van een of meer van de volgende klachten:
  • Vaak is er sprake van “emotionele kwetsbaarheid”. Dit wil zeggen: een grote gevoeligheid voor emotionele prikkels, stemmingswisselingen en het vertonen van heftige emotionele reacties (overreageren). Het is vaak lastig zijn om snel te herstellen van emotionele opwinding en weer rustig te worden.
  • Problemen in de relaties met andere mensen door over te reageren of juist niet-reageren.
  • Het erkennen, herkennen en/of aangeven van grenzen aan zichzelf en/ of anderen kan lastig zijn.
  • Perfectionisme, overmatige zelfkritiek hangt vaak samen met emotionele ontregeling en een negatief zelfbeeld.
  • Emotionele verwarring kan tot impulsief en destructief gedrag leiden zoals geldverspilling, eetbuien, drankmisgebruik of zelfbeschadiging.
  • Ook komt het voor dat cliënten met emotie-regulatieproblemen juist angstig en geremd zijn in hun gedrag. Ze vallen stil of gaan zaken uit de weg.
  • Vanuit emotie wordt vaak meer in uitersten gedacht: goed of slecht, zwart of wit etc.

 

Deze training binnen onze kleinschalige praktijk is niet geschikt voor mensen die veelvuldig ernstig in crisis zijn of last hebben van ernstige suïcidaliteit.

 

Wat is de behandelfilosofie achter de emotie-regulatietraining
De ERT is gebaseerd op het gedachtengoed van dialectische gedragstherapie (DGT). DGT is gebaseerd op drie filosofieën: cognitieve gedragstherapie, dialec. tiek en mindfulness. Simpelweg gezegd zoekt DGT naar de balans tussen enerzijds ‘verandering’ en anderzijds ‘acceptatie’. Daarbij staat dialectiek voor het ‘voortdurend zoeken naar balans’; gedragstherapie staat voor de veranderingsgerichtheid in de training en de mindfulness-onderdelen binnen de training staan voor de gerichtheid op ‘acceptatie’. Dit balanceren tussen verandering en acceptatie resulteert in groei: steeds weer zoek naar een nieuw evenwicht op een hoger niveau.
De ERT zoals we die hier aanbieden is slechts een verkorte versie van de ERT zoals die wordt aangeboden in een compleet DGT-programma. De bij Voor de Verandering is altijd een onderdeel naast een reguliere individuele therapeutische behandeling.

 

Uitgangspunten bij deelname
Een belangrijk uitgangspunt in de ERT is dat wij verwachten dat je je echt committeert aan het deelnemen aan de training. Zo mogelijk ben je alle bijeenkomsten aanwezig. We verwachten een actieve inzet verwachten van cliënten: tijdens de sessies maar vooral thuis. Elke week verwachten we dat je filmpjes kijkt waarin de theorie wordt uitgelegd en huiswerk maakt om met de vaardigheden te oefenen. In de training bieden we begeleiding bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. In de individuele therapie helpen we je bij het analyseren van je probleemgedrag en coachen we je in het toepassen van de geleerde vaardigheden zodat je je problemen beter zelf kunt oplossen.

 

De vaardigheidstraining bestaat uit vier modules:
In de eerste module komen kernoplettendheidsvaardigheden of wel mindfulnesvaardigheden aan bod. In deze en basisvaardigheden geleerd.
De tweede module gaat over de kern: Emotieregulatievaardigheden.
De derde module behandelt Frustratietolerantie- vaardigheden en compassievaardigheden. Dit zijn vaardigheden die gericht zijn op het reguleren van emoties in situaties die je niet kunt veranderen.
Tijdens de module Intermenselijke effectiviteitsvaardigheden staan we stil bij het effectief aangeven van grenzen en wensen. Welke doelen kun je onderscheiden op het gebied van het doel van de communicatie, de betrekking en het zelfrespect?
 
Praktische informatie over de training:

 

Intake:
Voorafgaand aan de training vindt een korte kennismaking plaats met de twee trainers. We staan stil bij redenen om deel te nemen aan de training en ook is er de mogelijkheid om persoonlijke zaken te bespreken die je niet in de groep wilt delen.

 

Duur:
De training bestaat uit 15 bijeenkomsten. Er zijn 13 trainingsbijeenkomsten waarin telkens nieuwe stof aan bod komt. In de 14e afsluitende bijeenkomst is er ruimte voor herhaling en verdieping volgens het principe “u vraagt, wij draaien”. De 15e follow-up bijeenkomst vindt plaats na 6 tot 8 weken. In deze bijeenkomst wordt geëvalueerd en staan we stil bij hoe het geleerde vast te houden.

 

Trainers:
De training wordt verzorgd door twee trainers een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een psycholoog of Psychotherapeut.
De verschillende trainers zijn: Nina Ellis (spv), Baukje Bakker (spv), Hanneke Nielsen (gz-psycholoog/ psychotherapeut) en Jørgen Nielsen (psycholoog).

 

Dag/tijd:
De training wordt meestal in de avond aangeboden vanaf 19.00 tot 20.30 afgelopen. Momenteel wordt de training georganiseerd op woensdagavond en donderdagavond.

 

Locatie:
De groepsruimte van Psychotherapiepraktijk ‘Voor de verandering’ aan deWethouder Jansenlaan 76 te Harderwijk.

 

Materiaal:
Voorafgaand aan de training krijgen de deelnemers een map uitgereikt met het cursusmateriaal. Het is handig om de map telkens mee te nemen naar de bijeenkomsten. Ook is het handig om tijdens de sessies aantekeningen te kunnen maken. Elke week ontvangen de deelnemers een mail met een link met filmpjes waarin de theorie wordt uitgelegd.

 

Data:
Op de website wordt onder het kopje Nieuws aangegeven wanneer er weer een training gepland staat. In principe is de training wekelijks.

 

Verhindering:
We gaan er van uit dat je in principe altijd aanwezig bent. Natuurlijk kan het voorkomen dat er sprake is van overmacht door b.v. ziekte of vakantie. Meldt dit vooraf je dit kunt voorzien aan de trainers
 
Contact:
Telefonisch zijn we (i.v.m. therapiegesprekken minder goed bereikbaar) op nummer: 06-37322643praktijkmobiel.

 

We geven de voorkeur aan contact per mail of via appcontact met de trainers.
 
Email: h.nielsen@voordeverandering.net of info@voordeverandering.net

 

ROM:
Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers via de beveiligde mail van Quali-Zorg enkele vragenlijsten. Tijdens en na afloop van de training ontvangen deelnemers nogmaals deze lijsten. Dit wordt gedaan om te meten hoe het gesteld is met de klachten en de vaardigheden van de individuele deelnemer voor en na de training. De uitkomsten worden besproken in de individuele behandeling.