Previous slide
Next slide

Coaching

Het kan voorkomen dat u zich in een situatie bevindt, waarbij u in beslag genomen wordt door bepaalde klachten zoals gevoelens van onzekerheid, moeite met voor uzelf opkomen, of het worstelen met een bepaald thema of onderwerp in uw leven. U blijft dan over zo’n onderwerp nadenken, zonder het gevoel te krijgen dat u er verder mee komt. Op een dergelijk moment kan het prettig zijn als een objectieve professional met u meedenkt en u de juiste vragen stelt. Die samen met u het denken weer een richting geeft, in plaats van in cirkels te blijven denken. Voor deze vorm van coaching kunt u terecht bij Voor de Verandering.

Coaching kan betrekking hebben op een breed scala aan domeinen: de werksituatie, uw loopbaan, relaties, het combineren van gezin en werk e.d. Coaching is aangewezen bij klachten die niet vallen binnen de vergoeding van de ziektekostenverzekering. Met andere woorden: er kan geen diagnose gesteld worden volgens de DSM 5, het classificatiesysteem van diagnosen binnen de geestelijke gezondheidzorg.

Supervisie

Sinds 2005 geeft Hanneke Nielsen supervisie (individueel of in kleine groepjes) en leertherapie aan mensen die in opleiding zijn tot Cognitief Gedragstherapeut of ten behoeve van de Gz-opleiding. Zij is geregistreerd als supervisor bij de VGCT.

Het supervisieproces wordt als volgt vorm te geven: In de start van de supervisie formuleert de supervisant zijn individuele leerdoelen. Daarnaast selecteert de supervisant diverse (geanonimiseerde)cliënten wiens therapie gedurende de supervisie van a tot z wordt gevolgd. Alle onderdelen van het therapieproces en de daarin voorkomende dilemma’s en persoonlijke leerpunten passeren op die wijze vanzelf de revu. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor de inbreng van verdere specifieke lastige casuïstiek of problemen.  De supervisant presenteert zijn materiaal bij voorkeur aan de hand van supervisieverslagen en video-opnamen.

Consultatie

Wellicht twijfelt u als verwijzer of Voor de Verandering aansluit bij de problematiek van uw cliënt. Graag denken wij met u mee over eventuele complexe verwijzingen. Consultatie is gericht op  huisartsen, POH’s, psychologen, psychiaters, of andere collega’s. Hier zijn geen kosten aan verbonden.